HENRY HL-2100 UV

Loại: Máy đếm tiền

Giá

:

Liên Hệ

Liên Hệ Mua Hàng :

Hotline: 097.282.9293 -  091.712.3472 - 091.720.7004- 091.741.6009

 
 

Máy đếm tiền mới nhất HL-2100 UV

 

* Đếm hoàn toàn tự động, tự dừng khi đếm hết tiền

*  Đồng hồ hiển thị 1 mặt số lớn & 1 mặt số kéo dài

* Đếm theo mẻ, cộng dồn theo yêu cầu.

* Đếm được tất cả các loại tiền giấy & Polymer

 

Hotline: 097.282.9293 -  091.712.3472 - 091.720.7004- 091.741.6009

 

Liên Doanh Đức + Trung Quốc

Máy đếm tiền HENRY  HL-2100 UV tại HCM

Máy đếm tiền HENRY  HL-2100 UV tại Hà Nội

Máy đếm tiền HENRY  HL-2100 UV tại Bình Dương

Máy đếm tiền HENRY  HL-2100 UV tại Đồng Nai

Máy đếm tiền HENRY  HL-2100 UV tại Long An

Máy đếm tiền HENRY  HL-2100 UV tại Biên Hòa

Máy đếm tiền HENRY  HL-2100 UV tại quận 1

Máy đếm tiền HENRY  HL-2100 UV tại quận 2

Máy đếm tiền HENRY  HL-2100 UV tại quận 3

Máy đếm tiền HENRY  HL-2100 UV tại quận 4

Máy đếm tiền HENRY  HL-2100 UV tại quận 5

Máy đếm tiền HENRY  HL-2100 UV tại quận 6

Máy đếm tiền HENRY  HL-2100 UV tại quận 7

Máy đếm tiền HENRY  HL-2100 UV tại quận 8

Máy đếm tiền HENRY  HL-2100 UV tại quận 9

Máy đếm tiền HENRY  HL-2100 UV tại quận 10

Máy đếm tiền HENRY  HL-2100 UV tại quận 11

Máy đếm tiền HENRY  HL-2100 UV tại quận 12

Máy đếm tiền HENRY  HL-2100 UV tại quận Gò Vấp

Máy đếm tiền HENRY  HL-2100 UV Toàn Quốc