Phần Mềm Chấm Công

Phần mềm máy tuần tra IPMSV 3.6
Phần mềm cho máy tuần tra bảo vệ có hỗ trợ tiếng Việt (IPMS 3.5.9)
Driver đầu đọc vân tay ZK 4500,4800
Phần mềm hỗ trợ từ xa TeamViewer
Phần mềm chấm công Tiếng Anh Attendance Management